Bezpieczeństwo informacji

Polityka prywatności serwisu i sklepu Abler

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu Abler poprzez Serwis i przekazanych w formularzach na konferencjach organizowanych przez Abler Sp. z o.o.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Abler Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 177A (KRS 0000154828. NIP 8792228443, REGON 871253519).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików cookies.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Rozwiązanie to można anulować wykorzystując przeznaczone do tego narzędzie Google.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można pod adresem e-mail: ochronadanych@abler.pl
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych będą: 
  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów zamówionych w sklepie i hurtowni Abler - zarówno on-line jak i w sposób tradycyjny 
  • PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line w przypadku zamówień realizowanych przez sklep internetowy.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Abler.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zapraszamy do kontaktu z Abler.